falsafeh_11 | Неотсортированное

Telegram-канал falsafeh_11 - کانال فلسفه یازدهم

4538

این کانال اختصاص به کتاب فلسفه یازدهم در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دارد. مطالب شامل: درسنامه- نکته درسی- پاسخ پرسشها- نمونه سوال و تست از کتاب فلسفه یازدهم می باشد. ادمین: فاطمه شریف زاده دبیر و سرگروه فلسفه و منطق استان مازندران

Подписаться на канал

کانال فلسفه یازدهم

#تست_فلسفه_یازدهم
#درس_هفتم
@falsafeh_11
✅«رشد یک دانه گندم» و «پیاده روی برای تندرستی» به ترتیب کدامی یک از علل هارگانه ارسطویی می باشند؟

1- فاعلی – غایی
2- مادی – غایی
3- فاعلی – مادی
4- مادی – فاعلی

👈پاسخ:گزینه 1
رشد یک دانه ی گندم علت فاعلی درونی یا طبیعت جسم است و پیاده روی برای تندرستی علت غایی است.
@falsafeh_11

Читать полностью…

کانال فلسفه یازدهم

#تست_فلسفه_یازدهم
#درس_هفتم
@falsafeh_11
✅کدام علل از دیدگاه ارسطو، علل درونی به حساب می آید؟
1- علت غایی – علت صوری
2- علت فاعلی – علت مادی
3- علت صوری – علت مادی
4- علت فاعلی – علت غایی

👈پاسخ: گزینه 3
از دیدگاه ارسطو، علت صوری و علت مادی، علت های درونی یک پدیده هستند و علت فاعلی و علت غایی، علت های بیرونی به حساب می آیند.
@falsafeh_11

Читать полностью…

کانال فلسفه یازدهم

⭕️آزمون گزینه دو

🗓 مرحله 8
🗓 تاریخ برگزاری : 17 فروردین 97
⏪ #پایه_یازدهم
‼️ #رشته_انسانی
📖 #دفترچه_پاسخ_تشریحی

@falsafeh_11

Читать полностью…

کانال فلسفه یازدهم

⭕️آزمون گزینه دو

🗓 مرحله 8
🗓 تاریخ برگزاری : 17 فروردین 97
⏪ #پایه_یازدهم
‼️ #تمامی_رشته_ها
📖 #دفترچه_عمومی

@falsafeh_11

Читать полностью…

کانال فلسفه یازدهم

#تست_فلسفه_یازدهم

#درس_هفتم
@falsafeh_11
✅ارسطو عمل اخلاقی را چگونه عملی می داند؟

1-عملی که متوجه خیر و سعادت باشد.
2- عملی که حدوسط را رعایت نماید.
3-عملی که بتواند منفعت اقتصادی جامعه را تامین کند.
4- عملی که متضمن خوشبختی اجتماعی باشد.

👈پاسخ: گزینه 1

صفحه 97 ،خط اول : به عقیده ارسطو عملی اخلاقی است که متوجه خیر و سعادت باشد.

@falsafeh_11

Читать полностью…

کانال فلسفه یازدهم

#تست_فلسفه_یازدهم

#درس_هفتم
@falsafeh_11
✅ با توجه به دیدگاه ارسطو آنچه بودنی است ............ و آنچه شدنی است ................. می باشد و مرگ و ولادت، پیدایش و فنا ، کون و فساد، مترادف با چیست؟

1- صورت – ماده – جدا شدن صورتی از ماده و جایگزین شدن ماده ای دیگر.
2- ماده – صورت – جدا شدن ماده ای از صورت و جایگزین شدن فاعلی دیگر.
3- صورت – ماده – جدا شدن صورتی از ماده و جایگزین شدن صورتی دیگر.
4- ماده – صورت – جدا شدن ماده ای از صورت و جایگزین شدن ماده ای دیگر.

👈پاسخ: گزینه 3

در نظر ارسطو آنچه بودنی است صورت است، آنچه شدنی است ماده است. (نادرستی گزینه های 2 و 4)
مرگ و ولادت، پیدایش و فنا، کون و فساد، فقط زایل شدن صورتی است از ماده و پیدایش صورتی دیگر در آن. (نادرستی گزینه 1)
@falsafeh_11

Читать полностью…

کانال فلسفه یازدهم

#تست_فلسفه_یازدهم

#درس_هفتم
@falsafeh_11
✅در جمله «نجار از چوب گردو صندلی می سازد» ، علت های درونی کدام گزینه است؟

1-نجار - چوب گردو
2-شکل صندلی - انگیزه ی نجار
3-نجار - شکل صندلی
4- چوب گردو - شکل صندلی

👈پاسخ: گزینه 4
چوب گردو علت مادی ، شکل صندلی علت صوری ، از علت های درونی شیء هستند.
@falsafeh_11

Читать полностью…

کانال فلسفه یازدهم

✅ پاسخنامه سوالات درس اندیشمندی منظم و موشکاف - ارسطو

💢 کتاب فلسفه یازدهم

⭕️ تهیه کننده: سرکارخانم حاج حسینی از بندرعباس
@falsafeh_11

Читать полностью…

کانال فلسفه یازدهم

🎥نمایشنامه شهید راه حکمت اسفند ۹۶ دبیرستان بشری ناحیه هفت مشهد

دبیر مربوطه : سرکارخانم زهرا فریدی

@falsafeh_11

Читать полностью…

کانال فلسفه یازدهم

✅ نمونه سوال استاندارد فلسفه یازدهم - خرداد ۹۷

✍ طراح: سرکارخانم مریم اسداله زاده - قائمشهر

👈کانال فلسفه یازدهم

@falsafeh_11

Читать полностью…

کانال فلسفه یازدهم

🔺سوال متن درس
@falsafeh_11
✅انواع خوشبختی از نظر ارسطو کدام است؟

🔸ارسطو به سه نوع خوشبختی معتقد بود.
👈نوع اول خوشبختی، زندگیِ همراه با خوشی و آسایش است.
👈نوع دوم خوشبختی زندگی اجتماعی است که در آن انسان خود را شهروندی آزاد و وظیفه شناس احساس کند و خیر جامعه را بر خیر خود مقدم بدارد.
👈اما نوع سوم از خوشبختی که ارسطو آن را برترین نوع می داند، زندگی همراه با اندیشیدن و تفکر است.

(صفحه 97 کتاب)
#کانال_فلسفه_یازدهم
@falsafeh_11

Читать полностью…

کانال فلسفه یازدهم

🔺سوال متن درس
@falsafeh_11
✅ چرا ارسطو معتقد بود که انواع نیک بختی وابسته به یکدیگرند و باهم به دست می آیند؟

🔹ارسطو معتقد بود که این سه نوع نیک بختی وابسته به یکدیگرند و باهم به دست می آیند. او مخالف زندگی یک بعدی بود. کسی که فقط به ورزش و پرورش جسم می پردازد یا اغلب وقت خود را به معاشرت با دیگران اختصاص می دهد یا فقط به درس و تحصیل مشغول است، از نظر ارسطو نمی تواند خوشبخت باشد. افراط و تفریط به یک اندازه در خوشبختی اثر منفی دارد.

(صفحه 98 کتاب)
#کانال_فلسفه_یازدهم
@falsafeh_11

Читать полностью…

کانال فلسفه یازدهم

#تمرین صفحه 100
@falsafeh_11
✅هنرمند برای تزیین تالار،ازسنگ مرمرمجسمه می سازد، باتوجه به این مثال،به سؤالات زیرپاسخ دهید:

الف) - هنرمند، علّت فاعلی و سنگ مرمر،علّت صوری است. (غ)
ب) - هنرمند، علّت فاعلی و مجسمه،علّت غایی است. (غ)
ج) سنگ مرمر، علّت مادّی و تزیین تالار،علّت غایی است.(ص)
د) - مجسمه،علّت غایی و سنگ مرمر،علّت صوری است.(غ)

#کانال_فلسفه_یازدهم
@falsafeh_11

Читать полностью…

کانال فلسفه یازدهم

✅سوالات جا خالی و تست فلسفه یازدهم«فلسفه بعد از ارسطو»

✍ سرکار خانم بوسعید - مشهد

@falsafeh_11

Читать полностью…

کانال فلسفه یازدهم

🌸فروغ اندیشه🌸
" زندگی شما بازتاب افکارتان است؛ اگر افکارتان را تغییر دهید، زندگی شما دگرگون می شود.
برایان تریسی "
/channel/foroogh_andisheh

Читать полностью…

کانال فلسفه یازدهم

#تست_فلسفه_یازدهم
#درس_هفتم
@falsafeh_11
✅به اعتقاد ارسطو، علت شکل دهنده به «جنس»، علت حاکی از «نوع» یک پدیده و علتی که در کنار تحقق آن «برای» مطرح شود، به ترتیب کدام اند؟

1- صوری – مادی – فاعلی
2- مادی – صوری – غایی
3- صوری – مادی – غایی
4- مادی – صوری – فاعلی

👈پاسخ: گزینه 2
علت مادی، آن چیزی است که جنس هر موجودی را تشکیل می دهد. علت صوری، شکل یا صورتی است که از ماهیت و نوع یک پدیده حکایت می کند. علت غایی، آن چیزی است که کار، برای آن انجام می شود.
@falsafeh_11

Читать полностью…

کانال فلسفه یازدهم

#تست_فلسفه_یازدهم
#درس_هفتم
@falsafeh_11
✅کدام فلاسفه پیرو مشرب ارسطو و مشائی بودند؟

1- ابن سینا، فارابی، ملاصدرا، سهروردی
2- کندی، فارابی، میرداماد، ابن رشد اندلسی
3- کندی، سهروردی، شهروزی، توماس آکویناس
4- ابن سینا، ملاصدرا، سهروردی، خواجه نصیرالدین طوسی

👈پاسخ: گزینه 2
فیلسوفانی نظیر کِندی، فارابی، بوعلی سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، میرداماد، ابن رشد اندلسی در جهان اسلام و توماس آکویناس در جهان مسیحیت همگی مشایی بوده اند.
@falsafeh_11

Читать полностью…

کانال فلسفه یازدهم

⭕️آزمون گزینه دو

🗓 مرحله 8
🗓 تاریخ برگزاری : 17 فروردین 97
⏪ #پایه_یازدهم
‼️ #رشته_انسانی
📖 #دفترچه_اختصاصی

@falsafeh_11

Читать полностью…

کانال فلسفه یازدهم

🔰کانالهای درسی دبیر فلسفه و منطق

👈فاطمه السادات شریف زاده

شامل:
✅درسنامه
⭕️نکته درسی
✅تست
⭕️پاسخ فعالیتهای دروس
✅نمونه سوالات نوبت اول و دوم
⭕️پاورپوینت
✅ نمونه سوالات تشریحی

کانال منطق دهم👇
@mantegh_96

کانال فلسفه یازدهم 👇
@falsafeh_11

کانال فلسفه چهارم 👇
@mantegh_falsafeh

Читать полностью…

کانال فلسفه یازدهم

#تست_فلسفه_یازدهم

#درس_هفتم
@falsafeh_11
✅در نظر ارسطو علت مادی در حقیقت چیست؟

1- ماده ای که از آن شیء تشکیل می شود.
2- طبیعت شیء که بر اثر آن شیء حرکت می کند.
3- استعداد در یک شیء است که بالفعل می شود.
4- ماده یا هیولای اولیه که بالفعل است.

👈پاسخ: گزینه 3
علت مادی در نظر ارسطو در واقع مرحله ی استعداد در یک چیز است که تدریجا یا در اثر دخالت یک علت فاعلی خارجی یا در اثر طبیعت درونی خود به مرحله ی فعلیت نایل می شود. (صفحه 91 کتاب)

@falsafeh_11

Читать полностью…

کانال فلسفه یازدهم

#تست_فلسفه_یازدهم

#درس_هفتم
@falsafeh_11

✅ارسطو برای توجیه عقلانی هر پدیده ای از چه امری استفاده کرده است؟

1- عالم مُثل
2- علل اربعه
3- ادراکات حسی
4- تغییر و تحول پدیده ها

👈پاسخ: گزینه 2

@falsafeh_11

Читать полностью…

کانال فلسفه یازدهم

✅ رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش از منتفی شدن امتحان نهایی پایه یازدهم برای امسال خبر داد/ اول خرداد ماه زمان برگزاری امتحانات نوبت دوم

🌐 شرح در goo.gl/hEuLG5

Читать полностью…

کانال فلسفه یازدهم

⭕️پاسخنامه پرسشهای درس هشتم فلسفه یازدهم - فلسفه بعد از ارسطو

@falsafeh_11

Читать полностью…

کانال فلسفه یازدهم

✅ پاسخنامه نمونه سوال استاندارد فلسفه یازدهم - خرداد ۹۷

✍ طراح: سرکارخانم مریم اسداله زاده - قائمشهر

👈کانال فلسفه یازدهم

@falsafeh_11

Читать полностью…

کانال فلسفه یازدهم

#تست_فلسفه_یازدهم

#درس_هفتم
@falsafeh_11
✅علتی که از ماهیت و نوع یک پدیده حکایت می کند علت ............... است و علتی که جنس هر موجودی را تشکیل می دهد ............. ، و به ترتیب مثال برای آن عبارتند از:

1- صوری – مادی – کوزه برای خاک رس – برنز برای مجسمه
2- مادی – صوری – نقره برای جام – مرغ برای تخم مرغ
3- صوری – مادی – تندیس برای سنگ مرمر- جوجه برای تخم مرغ
4- مادی – صوری – برنز برای مجسمه – درخت لوبیا برای دانه لوبیا
@falsafeh_11

👈پاسخ: گزینه 1

🔺علت صوری شکل یا صورتی است که از ماهیت و نوع یک پدیده حکایت می کند ، (نادرستی گزینه های 2 و 4) مانند: کوزه برای خاک رس، مرغ برای تخم مرغ، درخت لوبیا برای دانه لوبیا
علت مادی چیزی است که جنس هر موجودی را تشکیل می دهد، مانند برنز برای مجسمه، نقره برای جام.
در گزینه 3 جوجه برای تخم مرغ علت صوری است. (نادرستی گزینه3)

#کانال_فلسفه_یازدهم
@falsafeh_11

Читать полностью…

کانال فلسفه یازدهم

🔺سوال متن درس
@falsafeh_11
✅از نظر ارسطو برترین دستاورد نوع بشر چیست؟ چرا؟

🔹ارسطو عقل را شریف ترین قوۀ انسان می داند و تفکر را عالی ترین فعالیت این قوه معرفی می کند؛ به همین دلیل «فلسفه» از نظر ارسطو برترین دستاورد نوع بشر است و حکیم واقعی، اخلاق و سعادت را در آغوش می کشد.

(صفحه 98 کتاب)
#کانال_فلسفه_یازدهم
@falsafeh_11

Читать полностью…

کانال فلسفه یازدهم

#بررسی صفحه 98

@falsafeh_11
حد اعتدال مفاهیم زیر را بنویسید:

1- بین جبن (ترس) و تهور (جسارت و بی باکی) 👈 شجاعت

2- بین اسراف و امساک 👈سخاوت

3- بین غرور و خودکم بینی 👈 عزت نفس

4- بین حب دنیا و ترک دنیا 👈 استفاده صحیح از نعمت ها

#کانال_فلسفه_یازدهم
@falsafeh_11

Читать полностью…

کانال فلسفه یازدهم

#تحلیل
👈صفحه 96
✅با توجه به اینکه سال گذشته با منطق آشنا شده اید، آیا می توانید اجزای تشکیل دهنده ی مفاهیم زیر را بدست آورید؟

🔹خط : کمیت ممتد یک بُعدی (در طول)
🔹رنگ : کیف محسوس مبصر (دیدنی)
🔹انسان : حیوان ناطق
🔹شعر : سخن خیال انگیز
🔹سطح : کمیت ممتد دو بُعدی (در طول و عرض)

#کانال_فلسفه_یازدهم
@falsafeh_11

Читать полностью…

کانال فلسفه یازدهم

🌀 عبدالرسول عمادی رییس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش : احتمالا امسال در #یازدهم_امتحان_نهایی_نخواهیم_داشت.

@falsafeh_11

Читать полностью…

کانال فلسفه یازدهم

معرفی کانالی مفید در زمینه فلسفی ، اجتماعی ، روانشناسی👆👆👌💐

Читать полностью…
Подписаться на канал