ghatlegah110 | Неотсортированное

Telegram-канал ghatlegah110 - اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

4474

🏮قتلگــــــــــــاه ۱۱۰ - مرجع انتشار اشعار و نواهاي ڪربلایي عباس شعــرباف https://telegram.me/ghatlegah110 🏮ایدي هماهنگي جلسات 🏮راه ارتباطي دعوت کربلایي از طریق ایدي زیر و شماره شخصي براي تماس (کربلایي عباس شعرباف۰۹۱۳۷۹۵۵۳۵۰) ایدي شخصي ،@khatoon_69

Подписаться на канал

اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

سرود تک شهزاده آقا علي اصغر علیه السّلام

گُل خنده رو لبه حضرت اربابه

به نفس :
ڪربلایي جلال وحید

به قلم:
ڪربلایي عباس شعرباف

/channel/ghatlegah110

Читать полностью…

اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

🔴سنگین روضه اي حضرت موسي بن جعفر علیه السّلام


سي ساله که یه گوشه اي
اُفتادَم از پا اي خُدا
نَمونده چیزي از تَنم
به جُز یه آهه بي صدا

تُو این سیاه چال ، تمومه پیکرم شکست
با غُل و زنجیر ، گردن و دست و پامو بست ۲

همیشه بارون چشام
زخمه تموم دست و پام
این لحظه هاي آخرم
نمونده همدمي برام


باب الحوائج ، موسي بن جعفر

نَه روزا فهمیدم نَه شب
عُمرم به سختي بَد گذشت
شبیه زهرا مادرم
بالو پَر من هم شِکست

خوردم جا افطار ، سیلي و تازیونه ها
با کینه میزد ، سِنديِ بي شرمُ و حیا ۲

بیا کنارِ من رضا
یه جُرعه آب بده بابا
میسوزه جیگرم ولي
امان از ظهر کربلا


باب الحوائج ، موسي بن جعفر

خوبه که دخترم نبود
ببینه چي اومد سَرم
اما به یاد کربلا
میسوزه چشماي تَرم

اما بمیرم ، یه دختري پا نیزه ها
میگفت به عَمّش ، سَرِ بابامه اون بالا؟۲

سه ساله دختر بي هوا
خورد سیلي از این شامیا
تُو ازدهام کوچه بود
گُم شد به زیر دست وپا


آه و واویلا ، مظلوم حسین جانشاعــر ؛ عباس شعرباف
🔻منبع : /channel/ghatlegah110
یا زهرا سلام الله علیها
التماس دعا
فروردین ماه ۹۷

Читать полностью…

اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

#اعلام_مراسم

🎤سخنران:
#شیخ_حمید_جعفری

🎤مداحان:
#کربلایی_مجید_صادقی
#کربلایی_عباس_شعرباف

⏰زمان:
دوشنبه 20فروردین از ساعت 20:30

🌎مکان جلسه بر روی گوگل مپ:👇
https://goo.gl/maps/kbvaE5pi6TP2

Читать полностью…

اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

زمینه شهادت حضرت زینب سلام الله علیها

تا بارون میباره ، دل زینب خُون میشه

به نفس ؛
ڪربلایي امیر برومند
به قلم ؛
ڪربلایي عباس شعرباف

/channel/ghatlegah110

Читать полностью…

اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

شور حضرت زینب سلام الله علیها

بنام حضرت زینب سینه ام کبوده

به نفس ؛
ڪربلایي مظاهر هاشمیان
به قلم :
ڪربلایي عباس شعرباف

/channel/ghatlegah110

Читать полностью…

اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

⏰شهادت حضرت #زینب (س) 97

🔊زمینه - تا بارون میباره

🎤به نفس: #کربلایی_مجید_صادقی
✏️به قلم:
#کربلایی عباس_شعرباف

🚩 #هیئت_یاس_اصفهان


/channel/ghatlegah110

Читать полностью…

اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

شور احساسي امام حسین علیه السّلام

حتي اندازه ي بال مگس هر کس داره

به نفس و قلم ؛
ڪربلایي عباس شعرباف

/channel/ghatlegah110

Читать полностью…

اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

🌺 جشن میلاد حضرت #علی (ع)

🔊 #تک - آقام امشب

🎤به نفس: #کربلایی_مجید_صادقی
✏️به قلم:
#کربلایي عباس_شعرباف

/channel/ghatlegah110

Читать полностью…

اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

🔴سنگین روضه اي حضرت زینب سلام الله علیها


شده کارم ، اشک و زاري
واسه من چي مونده از تو یادگاري
تو که رفتي ، از کنارم
واسه من نموند دیگه فصل بهاري ۲

آه از ، غَم کربلا ۲
آه از ، دشت نینوا ۲
آه از ، آه و گریه ها ۲

یک سالو نیمه ، شِکسته بالو پَرم
یک سالو نیمه ، همیشه مُضطرم
یک سالو نیمه ، رفتي تو از بَرم ۲


آه از ، دل زینب ، بیا برادرم

خیلي وقتا ، آب نخوردم
هنوزم پیش چشامه رفتي از حال
سَر بُریدن ، لب تشنه
دست و پا زدي جلوم میون گودال ۲

آه از ، سَرِ طفل رُباب ۲
آه از ، حلقه هاي طناب ۲
آه از ، مجلسِ شراب ۲

یک سالو نیمه ، شُدم چه بي شکیب
یک سالو نیمه ، شُدم اسیر و غریب
یک سالو نیمه ، زینبِ بي حبیب ۲


آه از ، دل زینب ، بیا برادرم

چي بگم از ، کوفه و شام
ماها رو بِهم دیگه نِشون میدادن
گفت رُقیه ، تُو خرابه
چرا گوشوارمو عمّه پَس ندادن ۲

واي از ، خُولي و سَنان ۲
واي از ، خورده هاي نان ۲
واي از ، خنده ي زنان ۲

یک سال و نیمه ، با کُهنه پیرهنت
مُردم تا دیدم ، غَرق به خُون تنت
دِق کردم آخر ، من از نَبودنت ۲


آه از ، دل زینب ، بیا برادرمشاعـــر ؛ عباس شعرباف
🔻منبع ؛ /channel/ghatlegah110
یا زهرا سلام الله علیها
التماس دعا
فروردین ماه ۹۷

Читать полностью…

اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

اعلام جلسه امشب ☝️☝️☝️☝️

Читать полностью…

اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

اعلام جلسه امشب☝️☝️☝️☝️

Читать полностью…

اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

🔴زمینه ي شهادت اُم المصائب حضرت زینب سلام الله علیها


تا بارون میباره
دل آروم نداره
دِق میده ، خواهرت رو خُون روي ، گَهواره

رُبابه بیچاره
یاده علمداره
میسوزه هر شب با ، یه مشکه خُونیو پاره

کجا رفتي ، تو بي زینب ۲
شدم دل تنگه تو امشب ۲
خودم دیدم ، تنِ پُر خُو ، نتو زیرِ ، سُم مَرکب

خودم دیدم ، شُدي پَر پَر ۲
تا پَر پَر شُد ، علي اکبر ۲
هنوز تُو گو ، شمه گفتي ، برو اون لحظه ، ي آخر

هنوزم پیشِ چشمامه ، لباي خُشکو بي جُونت
به غارت بُردن اون پیراهنو از جسمِ ، پُر خُونت
مگه میشه ، فراموشم ، که از رو تَل ، چیا دیدم
دیدم و شمرُ جالسُ علی صَدرک چه ترسیدم


وااااي ، وااااي ، وااااي ، واویلا

مُردم ، تُوي گودال
دیدم ، رفتي از حال
از رو تَل ، دیدم که ، براي تو ، شده جنجال

شُد اشکام ، رَوونه
خوردم ، تازیونه
کِي جُز خدا ، دردِ ، دل زینب ، رو میدونه

بگم از کو ، چه و بازار ۲
چقدر ما رو ، دادن آزار ۲
دیگه از هر ، چي دروازس ، برادر جان ، شُدم بیزار

چیا دیدم ، من از مَردم ۲
بُریدن سَر ، برا گَندُم ۲
شِکستن حُرمتامونا ، براي دفعه ي چَندُم

حلالم کُن ، نشُد کاري ،کُنم از رو ، تَنت پاشه
نمیشد باورِ زینب ، سَرت رو نیزه ها باشه
حلالم کُن ، که انگشتت رو با انگشترت بُردن
نبود ما حَقمون اینجور ، که اینجور حَقمون خوردن ۲


وااااي ، وااااي ، وااااي ، واویلا

کِي میره ، از یادم
پیشت من ، جُون دادم
تا دیدم ، رگهاي ، بُریدت رو ، من اُفتادم

گفتم به ، عَبدالله
از دَشتِ ، کربلا
سَر بُریدن ، لب تشنه ، از سقا ، لبه دریا

یسالو نیمه ، که هرشب ۲
میسوزم از ، غَمت تُو تَب ۲
میارم اسمتو ، هر روز ، زیر آفتاب ، به روي لب

مگه از خا طرم میره ۲
میاد یادم ، نفس گیره ۲
کسي جُونِ ، کسیو با ، لبِ تشنه ، نمیگیره

حلالم کُن ، نتونستم ، رُقیت رو ، سِپَر باشم
نمیشد باورم باید ، با نیزت همسفر باشم
بمیرم واسه ، اون شبها ، رُقیت بي ، تو هِق هِق کرد
سَرت رو تُو ، خرابه دید ، همونجا رو ، سَرت دِق کرد


وااااي ، وااااي ، وااااي ، واویلاشاعـــر ؛ عباس شعرباف
🔻منبع : /channel/ghatlegah110یازهرا سلام الله علیها
التماس دعا
فروردین ماه ۹۷

Читать полностью…

اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

🔴شور هروله ترکیبي حضرت زینب سلام الله علیهابه نام حضرت زینب ، سینه ام کَبوده
ذکر لبم به کوریه ، چشم حَسوده
ساله دیگه ، روضمونِ ، حرم رُقّیس
کوريه چشمِ داعشُ و ، آل سعوده

مِهر و مهتابم...... زینب
در تَب و تابم ......زینب
مَعدن عشقي ، چون که
عشق اربابم.....زینب

علم زینب ، عمري رو دوشم
از غم زینب ، مشکي میپوشم
روی لبم شعري از قدیمه
نوحه ي حاج سلیمه توی گوشم

زینب زینب ، زینب ، کَنزِ حیا ، زینب ، کانِ وفا ، زینب
زینب زینب ، زینب ، درد آشینا ، زینب ، غَرقِ بَلا ، زینب.....


مُدافعان زینبیم ، شکر از این رَحمت
دستي بکش روي سرم ، بي بي بي زَحمت
خیلي حقیره اونيکه ، عشقو با پول دید
سَر دادن به پاي تو ، نداره قِیمت

رُکن ایمانه ......زینب
اصل قُرآنه.......زینب
خُطبه هایت ، دشمن کُش
مثلِ طوفانه.....زینب

از دَمه زینب ، مدد میگیرم
شیعه حیدر از روز غدیرم
جا داره تا این شعرو بخونیم
به عشق بي بي ، علوي میمیرم

عَلوي میمیرم ، مرتضوي میمیرم
انتقام حرم ، زینب و من ، میگیرم
من که پاي عشق تو ، سینه زن و مَجنونم
هرکي دشمنت باشه ، گَردنشو می شکونم
حسني غیرتمو حسیني آئینم من
پاي ناموس حسین شارگمو میدم من
یا زینب مدد یا زینب.....


دلم اسیر و مُبتلاس ، به تو اي بانو
آرزومه صحن تو رو ، بزنم جارو
بِشم مثه ، پیر غلاما ، که تُو هیئت
پا منبرت زده اَند ، بي ریاء زانو

تو یه پا مَردي.....زینب
کوهي از دردي.....زینب
خُطبه خوندي ، شام بَلارو
زیرو رو کردي....زینب

تا آخر عُمرمون ان شاالله
واسه ي تو پیر غلام بمونیم
یاد قدیمیا یه شعري هم از
حاج حسین پنجه پور بخونیم

رفتي و دل ، ياران ، سوزد ز براي ، تو
سوزد ز براي ، تو
يكبار دگر ، برگرد ، زينب به فداي ، تو
زينب به فداي ، تو
بوسم عوض ، زهرا ، من زِير گلويت را
من زيرگلويت را
پيراهني از، مادر ، دارم ز براي ، تو
دارم ز براي ، تو
واویلا ، واویلا ، آه و واویلاشاعــر ؛ عباس شعرباف
سید میلاد رفیعي
🔻منبع/channel/ghatlegah110🌑به نیابت همه ي گذشتگان با اخلاص ابا عبدالله به خصوص حاج مرشد حسین پنجه پور و سید جواد ذاکر فیض ببرنیا زهرا سلام الله علیها
التماس دعا

Читать полностью…

اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

🔴زمینه ي شهادت حضرت زینب سلام الله علیها


توي این مدینه ، از غم تو گریونم
بعد یکسالونیم ، بي تو من نمیتونم
هنوزم که هنوز ، مثه ابر بارونم ۲

بعدِ یه سالو نیم
خُونه هنوز چشام
یادمه که رو ني گره میخورد بهم نگات

بعدِ یه سالو نیم
هنوز تو گوشَمه
نغمه ي هَل من ناصرو غریبي صدات

آه ، ببین که زینب ، چه بي شکیبه ،
بعد تو بي سامونه

آه ، ببین که زینب ، یه سالونیمه ،
با سُوز دل میخونه

آه ، غریب مادر ببین غریب خواهر3


شب و روزمه که ، غرقِ آهه و ناله
گذشته این یه سال ، واسه من چهل ساله
تو خاطرم هنوز ، خاطراتِ خَلخاله ۲

بعدِ یه سالونیم
هنوز جلو چشام
خاطره هاي تلخِ رأس روي نیزه هاس

بعد یه سالونیم
انگار هنوز دارم
میبینم از رو تَل تنت به زیر دستو پاس

آه ، نمیره یادم ، اشک ربابو ،
تو خیمه ها قحطی رو
آه ، نمیره یادم ، دست بُریده ،
اِنکَسَرَ زَهري رو

آه ، غریب مادر ببین غریب خواهر3


یادته گفتي ، که نمیزاري تنهام
رفتي و بي تو ، بي امون شده دردام
حالا ببین که ، قد عالمه غَم هام۲

بعدِ یه سالونیم
رفتي ندیدي که
زینبت و کِشونده روزگار داداش کجا

بعدِ یه سالونیم
گاهي به بزم مي
گاهي کِشوندنم محله ي یهودیا

آه ، خوب شد نبودي ، ببیني زینب ،
بزم شَرابه داداش
آه ، خوب شد ندیدي ، داغ سه سالت ،
توي خرابه داداش


آه ، غریب مادر ببین غریب خواهر3سبک و شعر:
محمدجوادحیدري
عبــاس شــعرباف

🔻منبع:/channel/ghatlegah110


یا زهرا سلام الله علیها
التماس دعا

Читать полностью…

اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

🔴سرود شور و تک حضرت علي بن ابیطالب علیه السّلامذکر لب زهرا ۲
حیدر فقط مولا ۲

آقا ، امشب ، مستِ جام کوثرم ۲
عُقبام ، تَضمین ، میشه با تو سرورم ۲

بي تو هیچ حَنایي رنگي نداره
با تو نوکریم چه لذّتي داره
هر کي رفته پِي دنیا بدونه
آخرش سَر زیر پات میزاره ۲

تو شکوه بهاري
با تو دارم قراري
بگو امسال زیارت
منو آقا میاري ۲


علي مولا ، یا حیدر

ذکر لب زهرا ۲
حیدر فقط مولا ۲

با تو ، خورده ، گره کُل زندگیم ۲
با تو ، آقا ، شُد شروع بندگیم ۲

تو به هر دردي گره گُشایي
صدتا حاتم در خُونتن برا گدایي
تو خودت کریم بنده نوازي
یه نگاهي کُن بشم فدایي ۲

علي یَعسوب دیني
امیرالمؤمنیني
عشق آقام ابلفضل
قَمر رو زمیني ۲


علي مولا ، یا حیدر

ذکر لب زهرا ۲
حیدر فقط مولا ۲

داري ، بر من ، آقا حقِ پدري ۲
با جُون ، کردم ، آقا از تو پیروي۲

شُده شاملم مُحّبت مولا
مادري کرده برامون زهرا
اگه الان سَر سفرت هستم
تو منو خواستی که اینجام آقا ۲

تو که نور مُبینی
ذکر اُم البنیني
تُوي جنگ نقش سَربنده
آقامون حسیني ۲


علي مولا ، یا حیدرشاعــر ؛ عباس شعرباف
🔻منبع : /channel/ghatlegah110
یا زهرا سلام الله علیها
التماس دعا
۹فروردین ماه ۹۷

Читать полностью…

اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

سرود میلاد امام جواد علیه السّلام

دل دیونه ي من

به نفس :
ڪربلایي جلال وحید

به قلم:
ڪربلایي عباس شعرباف

/channel/ghatlegah110

Читать полностью…

اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

#جدید
شور احساسی حضرت زینب سلام الله

به نفس ؛
ڪربلایي سیدمصطفی قدمگاهی
(مشهد مقدس )
به قلم:
ڪربلایي عباس شعرباف

پیشنهاددانلود

/channel/ghatlegah110

Читать полностью…

اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

🔴زمینه شهادت آقا موسي بن جعفر علیه السّلام


دل بیقرارم
ابر چشام ، میباره بارون
آقام غریبه ، کنج زندون
تنش ضعیف و ، گشته بي جُون

بمیرم ، دل معصومه خُونه
تو عالم ، شده داغ عظیمي
یه بغض ِ، غمي توي گلوته
رو چهرت ، غم و گرد یتیمي

از غم تو چشمامون نَمه
اگه بمیریم بازم کمه
ما که جاي خود داریم آقا
گریه کُنت امشب آدمه


غریب آقام ، موسي بن جعفر

سي ساله چشمام
خُون میباره ، از داغ مادر
میاد به یادم ، میخ اون دَر
که مادرم شد ، گُل پَر پَر

خدایا ، دیگه جُوني ندارم
قدم از ، غم و محنت کمونه
نصیبم ، شده غم ، مثل مادر
روشونم ، مونده جا تازیونه

نمونده دیگه جُوني برام
دیگه نداره سویي چشام
گریه میکنم از ماتم
اسیري زینب توي شام


غریب آقام ، موسي بن جعفر

غمها کشیدي
اما ندیدي ، اشک خواهر
روني ندید ، سرت رو دختر
نرفت ز حال ، پیش تو مادر

یه خواهر ، کنار یک سَر بریده
گُلایي ، که پیش چشماش شده پَر پَر
یه مادر ، کنار گهواره ي خالي
یه دختر ، کنار بابایي بي سَر

میسوزي به یاد کربلا
یه سَر کوچیک رو نیزه ها
به جیگرت آتیش میزنه
ماجراهاي تشت طلا


غریب آقام ، حسین مظلوم
شاعــــر:عباس شعرباف
حسین محبي
🔻منبع:/channel/ghatlegah110


یازهرا سلام الله علیها
التماس دعا

Читать полностью…

اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

فایل تصویری

شور:به نام حضرت زینب سینه ام کبوده

به نفس:
ڪربلایي امیر برومند
به قلم:
ڪربلایي عباس شعرباف

/channel/ghatlegah110

Читать полностью…

اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

◼️ #هیأت_هفتگی_کربلا

🔸 پنج شنبه 16 فروردین ماه 1397

به نفس ؛
کربلایی مرتضی انصاری
به قلم ؛
ڪربلایي عباس شعرباف

🔸 زمینه / تا بارون میباره، دل آروم نداره
#لبیک‌یاحسین
/channel/ghatlegah

Читать полностью…

اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

12/1/1397
هیئت بقیه الله(عجل الله تعالی فرجه الشریف)
شهادت حضرت زینب سلام الله علیها

#کربلایی_سید_علیرضا_حسینی

📒شور ترکیبی: بنام حضرت زینب سینه ام کبوده...

#شاعر: #عباس_شعرباف

https://telegram.m

Читать полностью…

اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

🌺 جشن میلاد حضرت #علی (ع)

🔊 #شور - علی علی علی حب المتینی

🎤به نفس: #کربلایی_مجید_صادقی
✏️به قلم:
#ڪربلایي عباس_شعرباف

/channel/ghatlegah110

Читать полностью…

اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

شهادت حضرت ام کلثوم سلام الله علیها
شنبه مورخ: ۹۶/۱۲/۲۶
سنگین روضه ای.آخر رسید
بانوای: #کربلایی_امیر_برومند
به قلم: # ڪربلایي عباس شعرباف
هیئت حضرت حسن بن علی علیهماالسلام اصفهان
https://telegram.me

Читать полностью…

اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

🔴زمینه ي روضه اي شهادت حضرت زینب سلام الله علیهاتا بارون میباره ، دل زینب خُون میشه
تو گودال میبینه ، که تني بي جُون میشه
نیزه میره بالا ، بي سرو سامون میشه۲

حسینم ، بري زینب میمیره
حسینم ، بي تو دنیام دلگیره
حسینم ، دلمو غم میگیره
حسینم....

نفسه منيُ و آرامشم
بي تو دیگه رفت آسایشم
رفتي و نموندي پیش من
همین جا تو گودال پیر میشم


امان امان امان از دل من

از یادم نمیره ، روزاي تلخِ شامو
دیدم از رو کینه ، سنگاي از رو بامو
تا خوردبر راس تو ، بستم من چشمامو۲

هنوزم ، میسوزم با غماي گودال
هنوزم ، جلو چشمامه شدي پامال
هنوزم ، پاي روضته که میرم از حال
هنوزم....

رفتیو به اشکام خندیدن
پاي نیزه ي تو رقصیدن
نبودي ببیني بعدتو
بودو نبودم رو دزدیدن


امان امان امان از دل من

میسوزم با یاد ِ، لالایي خوندن رباب
پیش چشمام مونده ، که ندادن یه قطر آب
میبینم یک گوشه ، که هنوز داره اضطراب۲

بمیرم ، برا رأس به خُون نشسته
بمیرم ، برا گهواره ي شکسته
بمیرم ، برا بدنِ کبوده و خسته
بمیرم....

یسالونیمه باغُصّه ها
اون روزاي تلخ کربلا
هنوز جلو چشمام میبینم
رُقیته پاي نیزها


امان امان امان از دل منشاعــر ؛ عباس شعرباف
🔻منبع ؛/channel/ghatlegah110یازهراسلام الله علیها
التماس دعا

Читать полностью…

اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

🏴مراسم شهادت حضرت زینب سلام الله علیها

🎤به کلام:
حاج عبدالمحمود محمودی

🎤به نفس:
کربلایی عباس شعرباف

زمان:
🗓سه شنبه ۱۴ فروردین
🕣از ساعت ۲۰:۳۰

🕌مکان:
کلیشاد،مسجد امام صادق علیه السلام

Читать полностью…

اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

🔴شور هروله حضرت زینب سلام الله علیها


خورده گره با اسم
حضرت زینب قلبم
نکني بي بي روزي
از نوکریتون سَلبم ۲

میگیرم ، روزيمو من
با دستاي ، کریمت
تمومه ، آرزومه
بمیرم ، پا حریمت

جُون میگیرم ، پا عَلمت
قُربونِ ، لُطف و کَرمت
اسم ماهارو بنویس
مُدافعانِ ، حَرمت


عَمّه سادات ، یازینب ، یا زینب ، یا زینب

ذکرِ قُنوتم ، هر شب
لَبیکِ بي بي زینب
سینه سِپر میخونم
میمونم پا این مکتب ۲

تو دعوت ، کُن زیارت
به قُربونِ ، مَرامت
از اینجا ، با ادب من
میدم بي بي سلامت

حسرت دارم ، که ببینم
پاي صحنِ ، تو بشینم
این شبها از ، غم تو من
بي بي جان ، زارو حزینم


عَمّه ي سادات ، یازینب ، یازینب ، یازینب

دیگه ندارم ، طاقت
جُونم رسیده ، بر لب
سال ظهورِ ، امسال
بحق عَمّت ، زینب ۲

تمومه ، دل خوشیمه
ببینم ، روي ماهت
منم سرباز زینب
مُریدِ ، سَر به راهت

جُون زینب ، بیا آقا
خیلي خستم ، آقا بیا
ان شالله ، واسه فَرج
بي بي امشب ، کرده دعا


عَمّه ي سادات ، یازینب ، یازینب ، یازینبشاعــر ؛ عباس شعرباف
🔻منبع ؛ /channel/ghatlegah110یا زهرا سلام الله علیها
التماس دعا
۱۲ فروردین ماه ۹۷

Читать полностью…

اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

🔴شور احساسي آقا سید الشهدا علیه السّلام


منم اون یار قدیمی
که همیشه مُبتلاتم
اگر روسیاهم آقا
ولي گیر کربلاتم

سالمون تموم شد آقا
آرزو به دل میمونم
باید از فراق دوریت
تُوي روضه ها بخونم

دستمو گرفتي خوب میدونم
به مرامو لطف و خوبیات آقا مدیونم
تو رَدم نکردي بازم آقا
که الان میون روضه هاي تو مهمونم

ثارالله ، حرمت رو عشقه
ثارالله ، کرمت رو عشقه
ثارالله ، علمت رو عشقه ۲


ثارالله ، لَکَ لبیک ابا عبدالله

آقا چند وقتیه میشه
گره اُفتاده به کارم
گره ي کورمو وا کُن
که فقط من تو رو دارم

همه ي دل خوشیم اِینه
ذکر و فکرم شُدي آقا
اگه احترامي دارم
بوده لطف بي بي زهرا

هرکسي یک قدمي براي تو برادره
پیش چشم مادرت چه آبرویي داره
تنها آرزوم اِینه آقاجون
تُوي ببین الحرمین تو بشم آواره

ثارالله ، نوکریتو عشقه
ثارالله ، دل بریتو عشقه
ثارالله ، سروریتو عشقه۲


ثارالله ، لَکَ لبیک ابا عبدالله

میشه چند سالي نرفتم
حرم امام هشتم
اشک چشمامو میبیني
آقا هستم به تلاطُم

از امام رضا میخام که
به منم بده لیاقت
بنویسه برام امسال
بتونم بِرم زیارت

تو ازم رو برنگردون آقاجون میمیرم
میدونم مثل همیشه دلتو آزردم
خیلي شرمنده میشم وقتي که
وقته ناخوشیم فقط اسمتو رو آوردم

ثارالله ، قبلگاتو عشقه
ثارالله ، خاک پاتو عشقه
ثارالله ، کربلاتو عشقه ۲


ثارالله ، لَکَ لبیک ابا عبدالله


شاعــر ؛ عباس شعرباف
🔻منبع : /channel/ghatlegah110


یا زهرا سلام الله علیها
التماس دعا
فروردین ماه ۹۷

Читать полностью…

اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

🔴زمینه و شور حضرت زینب سلام الله علیها


این دمه آخري حسین ، بیا داداش کنارم
دیگه بُریده طاقتم ، ببین تَوون ندارم
هَمش به یادِ خُشکي ، لبات گریه کردم
از روز قتلگاه به بعد ، زنده ام امّا مُردم

وااااي
که چه غمهایي رو دل دارم
عُمریه با این غما بیدارم

رفتي و نَگفتي ، زینب میمیره
بي تو دیگه دنیا ، واسه من دلگیره

بیا کنار من بهارم
بدون تو چه بیقرارم


یازینب ، یازینب ، یازینب ، اُم المَصائب زینب

مونده هنوز تُو خاطرم ، که رو زدي برا آب
به پیش چشمامه هنوز ، تَلزيه طِفل رُباب
یادم میاد به اون شبي ، رُقیّه از ناقه اُفتاد
پاي پُر از آبلشو ، نِمیبرم من از یاد

وااااي
چي بگم از پاي پُر آبله
از روزاي تلخ تُوي قافله

ماهارو زدن ، با ضَربه تازیونه
بدون هیچ جُرميُ و هیچ بَهونه

تو رفتي اي دارو ندارم
بدون تو چه بیقرارم


یازینب ، یازینب ، یازینب ، اُم المَصائب زینبشاعــر ؛ عباس شعرباف
🔻منبع : /channel/ghatlegah110یا زهرا سلام الله علیها
التماس دعا
۱۱ فروردین ماه ۹۷

Читать полностью…

اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

سرود میلاد امام جواد علیه السّلام

دل دیونه ي من ، شده مست و مبتلا

به نفس ؛ ڪربلایي امیر برومند

به قلم : ڪربلایي عباس شعرباف

/channel/ghatlegah110

Читать полностью…

اشعارو نواهاي ڪربلایي عباس شعرباف

🔴سرود ولادت حضرت امیرالمؤمنین علیه السّلام


علي علي علي علي ، حَبل المتیني
علي علي علي علي ، دُّر و نگیني
علي علي علي علي ، مالک زمیني ۲

سَر دَر عرش خدا نوشته
ولایت تو رمز بهشته
سینه سپر من میگم به عالم
خدا گِلم رو با گِلت سِرشته ۲

حَبل المتین علي ۲
دُّر و نگین علي ۲
به یقین میگم علي
مالک زمین علي

دم علي ، یا علي ۲
حق علي ، یاعلي ۲
هو علي ، یاعلی ۲


علي مولا ، علي یا حیدر

علي علي علي علي ، یَعسوب دیني
علي علي علي علي ، شیر آفریني
علي علي علي علي ، ربُ العالمِیني ۲

کعبه از پا قدم تو ترک خورد
موقع خلق اسمتو خدا بُرد
تو دلیل خلقت جهاني
حتي عیسي با دم شما مُرد ۲

یَعسوب دین علي ۲
شیر آفرین علي ۲
همه جا جار میزنم
ربُ العالمِین علي

هو علي ، یاعلي ۲
حق علي ، یاعلي ۲
دم علي ، یاعلي ۲


علي مولا ، علي یا حیدر

علي علي علي علي ، فاروق اعظم
علي علي علي علي ، عشق مُکَرم
علي علي علي علي ، ذکرم دَمادَم ۲

گَردش کُل فلک زیر پاته
دلم اسیر گوشه نگاته
جِن و اِنس و مَلک و کُل عالم
به خداوندي خدا فداته ۲

موت و حیات علي ۲
راه نجات علي ۲
صوت خدا علي
صُوم صلاة علي

حق علي ، یاعلي ۲
هو علي ، یاعلي ۲
دم علي ، یاعلي ۲


علي مولا ، علي یا حیدرشاعــر ؛ عباس شعرباف
🔻منبع : /channel/ghatlegah110
یا زهرا سلام الله علیها
التماس دعا
۹فروردین ماه ۹۷

Читать полностью…
Подписаться на канал