shariateaghlani | Неотсортированное

Telegram-канал shariateaghlani - شريعت عقلاني

4063

محتواي اين كانال، پاسخ گویی به پرسش های شما کاربران ارجمند، جهت بررسي و بازنگري آموزه هاي ديني، با محوريت شريعت عقلاني مي باشد. تماس: @Modiriyate_kanal

Подписаться на канал

شريعت عقلاني

بنده خدا مثل اين كه راسي راسي باورش شده كه به مقام مستجاب الدوه رسيده و آب دهانش بيماران را شفا مي ده...!
(امان از خرافات، فغان از جهالت)
شريعت عقلاني: @shariateaghlani
🌷

Читать полностью…

شريعت عقلاني

آهنگ زيباي يا مقلب القلوب به مناسبت نوروز 97
تقدیم به اعضای محترم کانال.
شریعت عقلانی: @shariateaghlani

Читать полностью…

شريعت عقلاني

همیشه امیدتان به خدا باشد
نه بندگانش...
چون امید بستن به غیر خدا
همچون خانه عنکبوت است
سست،
شڪننده
و بی اعتبار
خدا به تنهایی برایتان ڪافیست
در همه حال به او اعتماد ڪن
شريعت عقلاني: @shariateaghlani
🌷

Читать полностью…

شريعت عقلاني

افکارِ مزاحم؛
مانند صندلی گهواره است.
ذهن را تکان می دهد
و خسته می کند،
ولی با این همه جنبش،
ما را به جایی نمی رساند.
شريعت عقلاني: @shariateaghlani
🌷

Читать полностью…

شريعت عقلاني

چیزی که یک مرد می خواهد، یک همدم است؛
و چیزی که یک زن می خواهد، یک امنیت بی‌پایان،.
شريعت عقلاني: @shariateaghlani
🌷

Читать полностью…

شريعت عقلاني

هر گاه خود را در طرف اکثریت یافتید،
بدانید که زمان تغییر فرارسیده است.
شريعت عقلاني: @shariateaghlani
🌷

Читать полностью…

شريعت عقلاني

اغلب مردم به قصد فهمیدن گوش نمی دهند.
آنها به قصد پاسخ دادن گوش می دهند...!
شريعت عقلاني: @shariateaghlani
🌷

Читать полностью…

شريعت عقلاني

آهنگ شاد نوروزي،
تقدیم به اعضای محترم کانال.
شریعت عقلانی: @shariateaghlani

Читать полностью…

شريعت عقلاني

‌ما همه، هم «خوب» و هم «بد»، هم «خیر» و هم «شر» هستیم.
و اگر شما هیچ «ناپاکی» و «پلیدی» در خودتان نمی‌بینید،
دلیلش آن است که خوب به خودتان نگاه نکرده‌اید» !
شريعت عقلاني: @shariateaghlani
🌷

Читать полностью…

شريعت عقلاني

اگر آنچه می نویسی با ارزش تر از کاغذ و قلمت نباشد،
به تمام درختان عالم خیانت کرده‌ایی !
شريعت عقلاني: @shariateaghlani
🌷

Читать полностью…

شريعت عقلاني

آهنگ زیبای نوروز اومد،
تقدیم به اعضای محترم کانال.
شریعت عقلانی: @shariateaghlani

Читать полностью…

شريعت عقلاني

روایتی مستند از تفاوتی آشکار در نحوه تبلیغ یک فلیم بر روی دو پرده سینما در تهران و مشهد!
شريعت عقلاني: @shariateaghlani
🌷

Читать полностью…

شريعت عقلاني

شیرینی یک بار پیروزی،
به تلخی صدبار شکست می‌ارزد...!
شريعت عقلاني: @shariateaghlani
🌷

Читать полностью…

شريعت عقلاني

آهنگ زیبای «صبح نوروزه»
تقدیم به اعضای محترم کانال.
شریعت عقلانی: @shariateaghlani

Читать полностью…

شريعت عقلاني

Be so busy improving yourself that you have no to criticize others

به قدرى مشغول پيشرفت دادن خودت باش كه هيچ فرصتى براى انتقاد از ديگران نداشته باشی.
شريعت عقلاني: @shariateaghlani
🌷

Читать полностью…

شريعت عقلاني

زندگی یعنی:

بخند، هر چند که غمگینی
ببخش، هر چند که مسکینی
فراموش کن، هر چند که دلگیری
این گونه بودن زیباست،
هر چند که آسان نیست...
شريعت عقلاني: @shariateaghlani
🌷

Читать полностью…

شريعت عقلاني

نتيجه چهار دهه تحميل حجاب اجباري،
پويش اعتراض آميز بانواني است كه روسري را بدون تو سري مي خواهند.
شريعت عقلاني: @shariateaghlani
🌷

Читать полностью…

شريعت عقلاني

ساده ترین کار جهان این است که خودت باشي
و دشوارترین کار جهان این است که
کسي باشی که دیگران مي خواهند.
🌷
شريعت عقلاني: @shariateaghlani

Читать полностью…

شريعت عقلاني

آهنگ زيباي "فصل بهاره" به مناسبت نوروز 97
تقدیم به اعضای محترم کانال.
شریعت عقلانی: @shariateaghlani

Читать полностью…

شريعت عقلاني

عید آن روزیست که زحمت یک سال دهقان شام یک شب پادشاه نباشد...
(ارنست چگوارا)
شريعت عقلاني: @shariateaghlani
🌷

Читать полностью…

شريعت عقلاني

بعضی وقت ها کوتاه آمدن،
هم خودت را نجات می دهد،
هم دیگران را ...
شريعت عقلاني: @shariateaghlani
🌷

Читать полностью…

شريعت عقلاني

يك پرسش ساده از خداناباوران....:
اگر شما در ميان اين صحنه وحشتناك بوديد،
خدا را فریاد نمی زديد؟
شريعت عقلاني: @shariateaghlani
🌷

Читать полностью…

شريعت عقلاني

خود گنه کاریم و از دنیا شکایت می کنیم
غافل از خود، دیگری را هم قضاوت می کنیم
کودکی جان می دهد از درد و فقر و ما هنوز
چشم می بندیم و هر شب خواب راحت می کنیم
شريعت عقلاني: @shariateaghlani
🌷

Читать полностью…

شريعت عقلاني

اگر کسی خوبی هایت را فراموش کرد،
تو خوب بودن را فراموش نکن !!!
شريعت عقلاني: @shariateaghlani
🌷

Читать полностью…

شريعت عقلاني

آدما دو جور زندگی می کنند :

یا غرورشان را زیر پايشان می گذارند.
و با انسان ها زندگی می کنند.!

یا انسان ها را زیر پايشان مي گذارند
و با غرورشان زندگی می کنند.!
شريعت عقلاني: @shariateaghlani
🌷

Читать полностью…

شريعت عقلاني

فصل ها برای درختان ،
هر سال تکرار می‌شود.
اما فصل های زندگی انسان تکرار شدنی نیست!
تولد
کودکی
جوانی
پیری
و دیگر هیچ
قدر لحظه هاي عمرمان را بدانيم.
شريعت عقلاني: @shariateaghlani
🌷

Читать полностью…

شريعت عقلاني

اگر مثل گاو گنده باشی،
می دوشنت ...!
اگر مثل خر قوی باشی،
بارت می کنند.
اگر مثل اسب دونده باشی،
سوارت می شوند.
"فقط از فهمیدن تو می ترسند.!"
شريعت عقلاني: @shariateaghlani
🌷

Читать полностью…

شريعت عقلاني

جایی که ارزش زن به زیبایی
و ارزش مرد به دارایی است
دنبال انسانیت نگرد....!
شريعت عقلاني: @shariateaghlani
🌷

Читать полностью…

شريعت عقلاني

شريعت عقلاني: @shariateaghlani
🌷

Читать полностью…

شريعت عقلاني

#سخنان_ناب

اگر کسی پيوسته از کودکی زنجیرهای آهنین بر پاهای خود داشته باشد،
گمان می کند که این زنجیرها جزو بدن خود اوست و برای راه رفتن به آنها نیازمند است.
🌷
شريعت عقلاني: @shariateaghlani
🌷

Читать полностью…
Подписаться на канал